Všetky práva vyhradené - Stella Castrum, o. z.

Prasafest Tradičný zabíjačkový festival v Búči! Domov Otthon

Naša spoločná budúcnosť – Közös jövőnk - Our Common Future

Záverečná konferencia – Zárókonferencia - Closing Conference


Fiatalok lehetőségei az EU-ban - Vitafórum, Možnosti mladých v EU, Possibilities of the young in the EU - Debate forum


Prečo by sme mali veriť v budúcnosť EÚ?  Miért bízzunk az EU jövőjében? - Why should we trust in the future of the EU?”


Naše možnosti v EÚ  - Lehetőségeink az EU-ban - Our possibilities in the EU -  workshop

Precomameveritveu_001.jpg Precomameveritveu_002.jpg Precomameveritveu_003.jpg MoznostimladychvEU_001.jpg MoznostimladychvEU_003.jpg MoznostimladychvEU_002.jpg NasemoznostivEU_001.jpg NasemoznostivEU_002.jpg P3175859.jpg P3175856.jpg P3175877.jpg P3175887.jpg P3175887.jpg